Fiskfabel Del av tillfällig samlingsutställning i Stockholm under sommaren 2021 på tema 100 år med allmän rösträtt.

En stor strömming kastar sig upp ur Strömmen och tittar på oss med glödande, röda ögon. Uppe på land, på Strömparterren, står en tom talarstol. De är vända mot varandra. Konfrontativt och anklagande eller kanske med en vilja att mötas?  Inspiration till verket Fiskfabel kommer från min farfar som var yrkesfiskare. Han fiskade mest strömming och ål. Han dog innan jag föddes så jag kunde aldrig fråga hur han såg på klimatfrågor, moral eller jämställdhet. Hur kommer man i framtiden, om hundra år, tänka om dagens moral och exploatering av naturresurser? En fabel är en moraliserande saga där djur tänker och talar. Vad skulle hända om vi kunde tala med fiskar tex med den sista strömmingen i Östersjön, vad skulle den fråga? Vad skulle du svara? ” Fisken målades av Erika Sjöberg och Petter Sjöberg.