Heja alla!  Konstverk för Skyttis idrottsplats i Örnsköldvik. Symboler och färger har lokala referenser. Fotograf kväll Håkan Nordström