Connections Varlaskolan, Varla Idrottshall Kungsbacka

Två karaktärer, två organismer eller två artefakter har tagit plats mellan skolan och idrottshallen. De är lite oklart om de har gått hit eller vuxit upp ur jorden. Den ena ser lite mer ut som en varelse med två ben och en arm. Den andra kan tolkas som en växt med en stam och två grenar. Trots sina olikheter i form, färg och mönster så är har de tveklöst ”Connections”, Den nära sammankopplingen kan vara ett släktskap, familjer av samma art, pågående naturlig evolution eller olika innovationer och generationer av teknikutveckling. En LED-spotlight lyser på marken. Med hjälp av en rörelsedetektor kan armaturen växla färg. När du går in i närområdet under lampan så byter den färg på ljuset. Du kan påverka. Du blir sedd, upplyst och en del av konstverket. Rostfritt stål, lackerat stål.