Torräng och våtäng i kuperad mark

rostfritt stål, LED-ljus. I samarbete med Landskapsarkitekt Torsten Wallin