Vunnen parallellskiss efter prekvalificering. Konstnärlig utformning av fasaderna på ett nytt parkeringshus som utgår från Drammens topografi. Material i fasaden: pulverlackerat wfz stål. Uppdragsgivare: Drammen kommune Norge.

I samarbete med Christian Sandell och Jan Stenberg.